Připadá

Hledám varianty 'připadá' [ připadat (4) připadalo (1) připadali (2) připadala (1) připadají (4) připadá (6) ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 13:33...i zrůdné obry, mezi něž patří synové AnakoviPřipadali jsme si proti nim jako kobylky a stejně tak jsme...
Jozue 18:9... prošli tu zem a zapsali na svitek, jaká města připadají na sedm podílů. Potom se vrátili k Jozuovi do...
Soudců 9:36...Zebul mu ale odpověděl: "To ti jen horské stíny připadají jako postavy." Gaal však pokračoval: "Podívej, z...
2. Samuel 6:22...A klidně se znevážím ještě víc, si budu i sám připadat jako nic, ale u těch - jak říkáš - děveček, u těch...
2. Královská 3:22...ozářilo vodu. Moábcům ta voda z druhého břehu připadala rudá jako krev. "To je krev!" zvolali. "Ti...
2. Letopisů 5:3...se tedy shromáždili ke králi o svátcích, jež připadají na sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští...
Nehemiáš 9:37...- v zemi jsme dnes otroci! Její hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše hříchy podmanil. S...
Ester 3:6...ani se neklaní. Hamana to tak rozlítilo, že mu připadalo málo vztáhnout ruku jen na Mordechaje. Když se...
Žalmy 73:22... nic jsem neznal, jak tupé zvíře jsem ti musel připadat! Vždycky jsem ale s tebou byl, vždyť jsi držel...
Přísloví 26:5...tupci na jeho tupost, aby si přestal moudrý připadat. Uřezává si nohy, pije utrejch, kdo se zprávou...
Přísloví 26:12...pitomost. Viděl jsi člověka, co si moudrý připadá? Více se čekat od hlupáka! Lenoch říká: "Šelma...
Přísloví 26:16...ji k ústům ale nezvládne. Lenoch sám sobě připadá moudrý nad sedm rádců zkušených. Tahá za uši...
Přísloví 28:11...bezúhonné čeká skvělé dědictví. Boháč sám sobě připadá moudrý, rozumný chudák ho však odhalí. Když jásají...
Kazatel 9:13...jsem pod sluncem také tento příklad moudrostipřipadá mi významný: Bylo jedno malé město a v něm hrstka...
Izaiáš 5:21...Běda těm, kdo se považují za moudré, kdo si připadají rozumně! Běda hrdinům v pití vína, zdatným v...
Ezechiel 21:28... navršit násep a vybudovat val. Jim to bude připadat jako mylná věštba - vždyť se mu zavázali přísahou!...
1. Korintským 4:9...kralovali tak, abychom mohli kralovat s vámiPřipadá mi, že Bůh nám apoštolům určil poslední místo v...

Slova obsahující připadá: nepřipadá (1) připadá (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |