Přiměl

Hledám varianty 'přiměl' [ přiměli (1) přiměl (2) přimějí (1) přiměje (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 49:9...Schoulil se, jako lev ulehl, jako lvice - kdo přiměje ho vstát? Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlo...
Numeri 24:9...se, ulehl jako lev, jako lvice - kdo vstát ho přiměje? jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a zlořečeni,...
2. Samuel 12:17...Stařešinové jeho domu se postavili okolo, aby ho přiměli vstát ze země, ale on nechtěl. Ani pokrm od nich...
Jeremiáš 23:27... že těmi sny, které si jedni druhým vyprávějípřimějí můj lid zapomenout na jméno, tak jako na ...
Matouš 14:22...pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl učedníky, nastoupí na loď a jedou napřed na...
Marek 6:45...ty chleby jedlo pět tisíc mužů. Hned potom přiměl své učedníky, nastoupí na loď a jedou napřed na...

Slova obsahující přiměl: přiměl (2) přiměli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |