Přiložíš

Hledám varianty 'přiložíš' [ přiložte (1) přiložíš (6) přiložím (1) přiložili (1) přiložil (1) přiloží (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 39:3...s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho...
Exodus 29:17...rozsekáš na díly. Vnitřnosti a nohy omyješpřiložíš k ostatním dílům a hlavě. Celého berana pak necháš...
Deuteronomium 14:29... tvůj Bůh, pak požehná každou práci, k níž přiložíš ruku. Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy...
Deuteronomium 15:10... pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš ruku. A protože v zemi nikdy nepřestanou být chudí...
Deuteronomium 23:21... tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinu,...
Deuteronomium 24:19...ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš střásat své olivy, znovu je po...
Deuteronomium 28:8...sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi,...
2. Královská 20:7...řekl: "Přineste hroudu fíků." Přinesli jepřiložili na vřed a Ezechiáš byl uzdraven. Ezechiáš se...
Izaiáš 38:21...(Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíkůpřiložte ji na vřed, a bude uzdraven." Ezechiáš se ptal:...
Pláč 3:12...přepadl , rozsápal a zahubil. Napjal svůj lukpřiložil šíp, udělal si ze cíl! Ve svém toulci našel...
Ezechiel 37:19...Efraimově) a jeho druhů z izraelských kmenůpřiložím je ke dřevu Judovu. Spojím je v jediné dřevo a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |