Přilne

Hledám varianty 'přilne' [ přilnul (11) přilne (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 2:24...To proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva,...
Genesis 34:3... zmocnil se a spal s - znásilnil jiPřilnul ale k Jákobově dceři Díně celou duší, zamiloval si...
Deuteronomium 7:7...vás bylo více než jiných národů, k vám Hospodin přilnul a vyvolil si vás - vždyť jste nejnepatrnější z...
Deuteronomium 10:15... co je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech národů vyvolil jejich...
1. Samuel 18:1...rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší přilnul k duši Davidově a zamiloval si ho jako sebe sama....
1. Královská 11:2...neobrátilo k jejich bohům." Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek...
Job 29:10...na ústa, hlasy hodnostářů umlkaly, jazyk jim přilnul na patra. Kdo uslyšel, ten mi blahořečil, kdo...
Žalmy 22:16...nitru mém. Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti srazils ! Smečka psů...
Žalmy 63:9...- zpívám ve stínu křídel tvých! K tobě jsem přilnul celou svou duší, ty podpíráš svou pravicí. Ti,...
Žalmy 91:14...i zmiji půjdeš dál, lva i baziliška pošlapáš! "Přilnul ke mně, a tak ho zachráním, poznal jméno a ho...
Matouš 19:5...a ženu' a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matkupřilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo'? A tak ...
Marek 10:7...ženu'. ‚Proto člověk opustí svého otce i matkupřilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo.' A tak ...
Efeským 5:31...jeho těla. "Proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |