Přiletěl

Hledám varianty 'přiletěl' [ přiletí (2) přiletěly (1) přiletěli (2) přiletěl (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 16:13... jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večerpřiletěly křepelky a zasypaly tábor. Ráno pak okolo tábora...
Deuteronomium 28:49...světa, na tebe Hospodin přivede národ, jenž přiletí jako orel, národ, jehož jazyku nerozumíš, surový...
Izaiáš 6:6...spatřil Krále, Hospodina zástupů!" Vtom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík vzatý kleštěmi...
Daniel 9:21...ještě když jsem se modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen Gabriel, jehož jsem předtím spatřil ve vidění...
Matouš 13:4...jak rozséval, některá semena padla podél cestypřiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa...
Matouš 13:32...než jiné byliny a je z něj strom, takže ptáci přiletí a uhnízdí se v jeho větvích." Vyprávěl jim ještě...
Marek 4:4...jak rozséval, některá semena padla podél cestypřiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa...

Slova obsahující přiletěl: přiletěl (2) přiletěli (2) přiletěly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |