Přilehlé

Hledám varianty 'přilehlé' [ přilehlými (2) přilehlé (6) ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 35:3...levitům. Ta města jim budou sloužit k bydlenípřilehlé pastviny budou pro jejich dobytek a pro všechna...
Numeri 35:7...čtyřicet dvě města - celkem čtyřicet osm městpřilehlými pastvinami. Ta města jim z vlastnictví synů...
Jozue 13:23...Rubenových synů pro jejich rody - tato městapřilehlé osady. Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým...
Jozue 13:28...Gádových synů pro jejich rody - tato městapřilehlé osady. Toto dal Mojžíš polovině Manasesova kmene,...
Jozue 14:4...podíl v zemi nepřipadl, pouze města k bydlenípřilehlé pastviny pro jejich dobytek a stáda. Synové...
Jozue 21:42...s pastvinami. Ke každému z těch měst patřily přilehlé pastviny. Tak tomu bylo se všemi těmi městy....
1. Letopisů 6:40...tento los: V judské zemi dostali Hebronpřilehlé pastviny v okolí. Pole u města s přilehlými...
1. Letopisů 6:41...a přilehlé pastviny v okolí. Pole u městapřilehlými osadami dostal Káleb, syn Jefunův. Synové...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |