Přikrývat

Hledám varianty 'přikrývat' [ přikrývat (3) přikrývaly (1) přikrývalo (2) přikrývali (3) přikrývala (3) přikrýval (3) přikrývají (1) přikrývá (8) ]. Nalezeny 24 verše.
Exodus 22:26... Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat,...
Exodus 24:16...sláva přebývala na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak na Mojžíše zprostřed...
Exodus 25:22... Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co...
Exodus 26:13...stranách splývat přes bok Příbytku, a tak jej přikrývat. Navrch stanu ještě zhotovíš pokrývku z červeně...
Numeri 9:16...v podobě ohně. Tak tomu bylo stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu ohně. Kdykoli se oblak...
1. Královská 1:1...v pokročilém věku. Nemohl se zahřát, ani když ho přikrývali plášti. Jeho dvořané mu navrhli: "Když dovolíš,...
1. Královská 7:25... Leželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň silné a jeho okraje byly...
1. Královská 8:7...svá křídla nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že...
2. Letopisů 4:4... Leželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň silné a jeho okraje byly...
2. Letopisů 5:8...svá křídla nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že...
Job 22:11...pohroma, proto je kolem tebe neprůhledná tmapřikrývá záplava. Copak Bůh není tam v nebi nahoře? Jak...
Job 26:9...se však netrhá. On zahaluje úplněk, mrakem ho přikrývá jako závojem. Vykroužil obzor nad vodní hladinou,...
Job 40:22...ulehne, v rákosí bažin skrývá se. Trnovníky ho přikrývají stínem, říčními vrbami je obklopen. Když řeka...
Přísloví 17:9...se daří, kam se obrátí. Kdo stojí o láskupřikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve...
Přísloví 28:13...mají darebáci navrch, každý se schovává. Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a opouští...
Izaiáš 4:5...stvoří baldachýn - všechnu tu slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci záře planoucího ohně....
Izaiáš 26:21...země. Země odkryje na prolitou krev, přestane přikrývat své zabité. V ten den ztrestá Hospodin mečem...
Ezechiel 1:11...dvěma se všechny dotýkaly navzájem a dvěma si přikrývaly tělo. Každá se pohybovala přímo vpřed. Kamkoli...
Ezechiel 1:23...a každá z nich měla ještě dvě křídla, jimiž si přikrývala tělo. Slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk...
Ezechiel 27:7... slouží ti jako zástava, purpur a šarlat  přikrývá z břehů elišského ostrova. Sidonci a Arvaďané jsou...
Ezechiel 32:27... s hlavou položenou na meči a se štítem, jenž přikrýval jejich kosti tenkrát, když se země živých děsila...
Ezechiel 38:16... Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež přikrývá zemi. V budoucnosti , Gogu, přivedu proti své...
Ozeáš 2:11...své; strhnu z svou vlnu i svůj len, jimiž se přikrývala ve své nahotě. Brzy odhalím její sprostotu před...
Jan 20:7...hrobu a spatřil ležící plátna. Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny; ležela svinutá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |