Přikázáno

Hledám varianty 'přikázáno' [ přikázáno (9) přikázaní (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 34:34... Pak vycházel a říkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící...
Leviticus 8:35...stráž, abyste nezemřeli, neboť tak mi to bylo přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin...
Leviticus 10:13...obětí pro tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete...
Numeri 3:16...podle Hospodinova rozkazu sečetl, jak mu bylo přikázáno. Toto jsou Leviho synové, jmenovitě: Geršon,...
Numeri 36:2...podíly. Našemu pánu bylo rovněž od Hospodina přikázáno, aby dědictví našeho bratra Celofchada přidělil...
Žalmy 119:35...jsem mu celým srdcem poslušen. Veď po stezce přikázaní svých, tu jsem si přece oblíbil. Nakloň srdce...
Ezechiel 10:6...Bůh. Když bylo onomu muži oděnému plátnem přikázáno: "Naber oheň ze soukolí, zprostřed cherubů,"...
Ezechiel 12:7...jako znamení." Udělal jsem tedy, co mi bylo přikázáno. Za bílého dne jsem vynesl svůj ranec sbalený...
Ezechiel 24:18...zemřela žena. Druhý den jsem udělal, co mi bylo přikázáno. Lidé mi říkali: "Co to děláš? Nepovíš nám, co to...
Ezechiel 37:7...Hospodin." Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, náhle se ozval hluk:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |