Přijeli

Hledám varianty 'přijeli' [ přijeli (1) přijela (4) přijel (7) ]. Nalezeno 12 veršù.
1. Královská 10:1...(kterou měl díky jménu Hospodinovu), a tak přijela, aby ho vyzkoušela v hádankách. Když dorazila do...
1. Královská 22:2...mezi Aramem a Izraelem neválčilo. Třetího roku přijel izraelského krále navštívit judský král Jošafat....
2. Královská 8:29... Judský král Achaziáš, syn Jehoramův, pak přijel do Jizreelu, aby zraněného Jorama, syna Achabova,...
2. Královská 9:16...vozu a jel do Jizreelu, kam Jorama k jeho lůžku přijel navštívit judský král Achaziáš. Když strážný na...
2. Královská 10:17...A tak jeli spolu v jeho voze. Jakmile přijel do Samaří, pobil tam všechny Achabovy příbuzné,...
2. Letopisů 9:1...se doslechla o Šalomounově proslulosti, a tak přijela do Jeruzaléma, aby Šalomouna vyzkoušela v hádankách...
2. Letopisů 22:6... Judský král Achaziáš, syn Jehoramův, pak přijel do Jizreelu, aby zraněného Jorama, syna Achabova,...
Matouš 12:42...na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a...
Marek 8:10...propustil, ihned nastoupil s učedníky na loďpřijel do dalmanutského kraje. Tehdy přišli farizeové a...
Lukáš 11:31...s lidmi tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a...
Jan 6:24...učedníci nejsou, nastoupili i oni do loděkpřijeli do Kafarnaum, kde hledali Ježíše. Když ho pak našli...
Skutky 8:27... který spravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |