Přijdete

Hledám pøesnì 'přijdete'. Nalezeno 11 veršù. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Exodus 12:25...to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny.  přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak zaslíbil,...
Leviticus 19:23...mu byl hřích, jehož se dopustil, odpuštěn.  přijdete do své země a zasadíte jakýkoli ovocný strom,...
Leviticus 23:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele:  přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její...
Leviticus 25:2...na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele:  přijdete do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat...
Numeri 15:2...Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim:  přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji osídlili, a...
Soudců 18:10...tu zem obsadit! Bůh vám ji dává do rukou! tam přijdete, najdete bezstarostný lid a doširoka otevřenou zem...
1. Samuel 9:13...návrší obětní hostinu. Vyhledejte ho, hned jak přijdete do města, než se vydá k hostině na návrší. Lidé...
Jeremiáš 17:4...po celém vašem území. Svou vlastní vinou přijdete o dědictví, které jsem vám dal. Nechám vás otročit...
Matouš 10:11...hůl - dělník si přece zaslouží svůj pokrm. Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka...
Lukáš 10:10...jim: ‚Přišlo k vám Boží království.' Když ale přijdete do nějakého města a nepřijmou vás, vyjděte na jeho...
Lukáš 19:30... poslal dva ze svých učedníků se slovy: "Jděte do vesnice před vámi. Jakmile tam přijdete, najdete...

Slova obsahující přijdete: nepřijdete (1) přijdete (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |