Přijď

Hledám pøesnì 'přijď'. Nalezen 21 verš. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Genesis 37:14...Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku...
Genesis 45:9...Bůh učinil pánem celého Egypta. Neotálejpřijď ke mně! Budeš bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš...
Deuteronomium 17:9...na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolíPřijď se dotázat levitských kněží nebo soudce, který tam v...
1. Samuel 20:19... protože vědí, kde sedáváš. Pozítří rychle přijď k tomu místu, kde ses ukryl prve, a zůstaň tam u...
1. Samuel 23:27...je zajali. Vtom k Saulovi dorazil posel: "Rychle přijď. Do země vtrhli Filištíni." Saul tedy přestal...
2. Samuel 20:16...zavolala: "Slyšte! Slyšte! Řekněte JoáboviPřijď sem, s tebou promluvím." "Ty jsi Joáb?" zeptala se...
2. Královská 16:7...posly s prosbou: "Jsem tvůj služebník, tvůj synPřijď prosím vysvobodit z rukou aramejského a...
Nehemiáš 6:7...krále!' Král se o tom všem určitě dozví, proto přijď a poradíme se spolu." Vzkázal jsem mu toto: "Nic z...
Přísloví 3:28...je v tvé moci něco učinit. Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když právě teď mu můžeš pomoci. Nechystej...
Píseň 4:16...Zvedni se, větříku severní, ach, jižní vánkupřijď! Prožeň se mojí zahradou, její balzámy zavanou....
Jeremiáš 2:27...a ne tvář, jakmile je však stihne bída, volají: ‚Přijď a zachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové, které sis...
Jeremiáš 15:15...Hospodine, ty rozumíš, vzpomeň si na , ke mně přijď, pomsti se za na mých pronásledovatelích! Ve své...
Jeremiáš 36:14...tedy poslali Jehudiho, syna Netaniáše, syna Šelemiáše, syna Kušiho, Baruchovi vyřídí: "Přijď a vezmi...
Ezechiel 37:9... a řekni mu - Tak praví Panovník HospodinPřijď, duchu, ze čtyř stran a dechni do těchto pobitých, ...
Matouš 5:24...proti tobě, nech svůj dar tam před oltářemjdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď...
Matouš 8:9...velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinémuPřijď,' přijde; když řeknu...
Lukáš 7:8...velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinémuPřijď,' přijde; když řeknu...
Jan 4:16... " nežízním a nemusím sem chodit čerpat." "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem," řekl Ježíš. "Nemám...
Skutky 16:9... Stál před ním nějaký Makedonec a prosil ho: "Přijď do Makedonie a pomoz nám!" Jakmile Pavel přijal to...
Zjevení 22:17... jasná jitřenka." Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší, také řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ...
Zjevení 22:20... který vydává svědectví o těchto věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše...

Slova obsahující přijď: přijď (22) přijďte (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |