Přihodit

Hledám varianty 'přihodit' [ přihodit (1) přihodilo (6) přihodí (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 42:38...a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete šediny zármutkem do...
Genesis 44:29...jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohotopřihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím...
Numeri 15:26...žijícímu u vás, neboť se to celé obci přihodilo neúmyslně. Pokud neúmyslně zhřeší jednotlivec,...
Numeri 16:29...své vůli: Zemřou-li tito muži přirozenou smrtípřihodí-li se jim, co se lidem běžně stává, pak neposlal...
Jozue 2:23... synu Nunovu, vyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo. "Opravdu! Hospodin dal celou tu zem do našich...
1. Samuel 2:32... jež dolehne na můj Příbytek. Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří....
1. Samuel 20:26...dne Saul neříkal nic, myslel si: Něco se mu asi přihodilo, že se poskvrnil, a tak je nečistý. Nazítří,...
1. Letopisů 29:30...celá jeho vláda, jeho hrdinství i vše, co se přihodilo jemu, Izraeli a všem královstvím země. Davidův...
Izaiáš 2:2... o Judovi a Jeruzalémě: V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské...
Izaiáš 41:22...Pojďte nám, vy modly, oznámit, co všechno se  přihodit. Povězte nám aspoň věci minulé, si je k srdci...
Micheáš 4:1...hory zarostlá vyvýšenina! V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské...
Lukáš 6:1... Říká totiž: ‚Staré je dobré.'" V sobotu se přihodilo, že procházel obilným polem. Jeho učedníci trhali...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |