Přihlíželo

Hledám varianty 'přihlíželo' [ přihlížíš (2) přihlížet (3) přihlížely (1) přihlíželo (1) přihlížel (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 28:32...dají cizím lidem; vlastníma očima tomu budeš přihlížet. Celý den pro budeš prolévat slzy, ale budeš...
Job 30:20...k tobě, a ty neodpovídáš; stojím tu, a ty jen přihlížíš. Proměnil ses mi v ukrutníka, veškerou silou na...
Job 31:19...od svého dětství jsem vdovám pomáhal. Copak jsem přihlížel, jak někdo zmírá bez šatů, jak ubožák nemá ani...
Izaiáš 33:15... kdo nechce poslouchat vražedné plány a odmítá přihlížet neštěstí. Takový bude žít na výšinách a...
Abakuk 1:3... necháváš vidět neštěstí? Proč bezpráví jen přihlížíš? Přede mnou jen zkáza a násilí, rostou hádky a...
Abakuk 1:13... zjednat nápravu. Ty máš však čisté oči, nemůžeš přihlížet trápení a dívat se na neštěstí. Proč tedy snášíš...
Matouš 27:55...a říkali: "Opravdu to byl Boží Syn!" Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše doprovázely z Galileje a...
Marek 15:40...byl opravdu Boží Syn!" Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |