Přichystal

Hledám varianty 'přichystal' [ přichystal (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 8:3..." Jozue se tedy se vším bojeschopným lidem přichystal vytáhnout proti Aji. Vybral třicet tisíc...
2. Letopisů 20:17...místech a uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystal. Nebojte se ani se nelekejte, Judo a Jeruzaléme!...
2. Letopisů 29:36...i všechen lid se radovali z toho, co pro Bůh přichystal. Všechno se totiž seběhlo velmi nenadále. Potom...
Lukáš 1:17...synům a nepovolné k moudrosti spravedlivých, aby přichystal Pánu připravený lid." "Podle čeho to poznám?"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |