Přicházející

Hledám varianty 'přicházející' [ přicházejícím (2) přicházejícího (2) přicházející (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Růt 4:11..."Jsme svědkové. Kéž Hospodin , aby žena přicházející do tvého domu byla jako Ráchel a Léa, které...
Matouš 3:7..."Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? Začněte nést ovoce odpovídající...
Lukáš 3:7..."Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před přicházejícím hněvem? Raději neste ovoce odpovídající...
Jan 1:9...byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět: Byl na světě a svět povstal skrze...
Skutky 1:8...ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v...
Jakub 3:15...se a nelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející shůry, ale ta pozemská, pudová a ďábelská. Kde...

Slova obsahující přicházející: přicházející (2) přicházejícího (2) přicházejícím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |