Přibrat

Hledám varianty 'přibrat' [ přibrat (1) přibrali (2) přibral (1) přibere (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 12:4...beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malápřibere k sobě nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem...
Numeri 16:1..." Levita Korach, syn Jishara, syna Kehatovapřibral Rubenovce Dátana a Abirama, syny Eliabovy, a Óna,...
1. Královská 11:18...Egypta. Přes Midián pokračovali do Paranu, kde přibrali další muže, a dorazili do Egypta k egyptskému...
2. Letopisů 31:13...Azariáše pak Konaniáš a jeho bratr Šimei k sobě přibrali úředníky Jechiela, Azaziáše, Nachata, Asaela,...
Matouš 12:45...ho vymetený a ozdobený, ale prázdný, jdepřibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak...
Lukáš 11:26...přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jdepřibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou...
Skutky 20:13... Vypluli jsme na lodi k Assu, kde jsme měli přibrat Pavla; přál si tam totiž jít sám pěšky. Když jsme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |