Přiženu

Hledám varianty 'přiženu' [ přiženu (1) přiženeš (1) přižene (4) přihnali (1) přihnal (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 10:13...napřáhl svou hůl na egyptskou zem a Hospodin přihnal do země východní vítr, který vál celý ten den a...
Jozue 24:7...a on mezi vás a Egypťany položil temnotupřihnal na moře a zatopil je. Na vlastní oči jste viděli...
2. Letopisů 15:11...a toho dne obětovali Hospodinu dary z kořistiPřihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcí a koz. Zavázali se...
Job 1:19...prvorozeného bratra, když vtom se od pouště přihnal mohutný vichr a udeřil na ten dům ze všech stran,...
Izaiáš 10:3...sirotky! Co si počnete v den odplaty, zdálky přižene se neštěstí? Koho poběžíte o pomoc poprosit? Kde...
Izaiáš 28:15...dohodu máme s podsvětím. Zhoubná záplava když se přižene, nám se nic nestane - naším útočištěm je přece lež,...
Izaiáš 28:18...smrtí, padne ta vaše dohoda s podsvětím. se přižene zhoubná záplava, budete jako hlína zdupaná. Kdykoli...
Izaiáš 28:19...záplava, budete jako hlína zdupaná. Kdykoli se přižene, znovu vás zasáhne - ráno za ránem, v noc i den!...
Ezechiel 26:3... jsem proti tobě! Jako moře žene své vlnypřiženu na tebe mnohé národy. Hradby Týru budou zbořeny a...
Ezechiel 38:9...bydlet v bezpečí, když vtom přitáhneš tyPřiženeš se jako bouře a jako mračno přikryješ zem se všemi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |