Převyšuje

Hledám varianty 'převyšuje' [ převyšují (3) převyšuješ (1) převyšuje (4) převyšovat (2) převyšovali (1) převyšovala (1) převyšoval (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 41:40...můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám budu převyšovat jen trůnem." Potom farao Josefovi řekl: "Hle,...
Numeri 3:46...za těch 273 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet levitů, vybereš po pěti šekelech za hlavu...
Numeri 3:48...Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet." A tak Mojžíš vybral výplatné...
Numeri 3:49...A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali počet mužů vykoupených levity. Vybral za...
1. Samuel 9:2... že mezi syny Izraele nebylo pěknějšího. O hlavu převyšoval všechny ostatní. Saulovu otci Kíšovi se jednou...
1. Samuel 10:23... Když se pak postavil doprostřed lidu, o hlavu převyšoval všechny ostatní. "Vidíte, koho vám Hospodin...
1. Královská 5:10...je písku na břehu moře. Šalomounova moudrost převyšovala moudrost všech východních národů i veškerou...
1. Letopisů 29:11...je, Hospodine, tvé panství a ty jsi hlava, jež převyšuje vše! Od tebe pochází bohatství a sláva, jenom ty...
Job 33:12...V tom se však mýlíš, to ti povídám, Bůh přece převyšuje člověka! Proč si tedy na něj stěžuješ, že nedává...
Žalmy 61:3...volám , srdce mám sevřené: Ke skále, která  převyšuje, prosím doveď ! Býval jsi přece mým útočištěm,...
Přísloví 31:29..."Je mnoho znamenitých žen, ty ale všechny převyšuješ je!" Klamný je půvab a krása pomíjí; žena, jež...
Daniel 1:20...moudrou a rozumnou radu, zjistil, že desetkrát převyšují všechny věštce a kouzelníky v celém jeho...
Matouš 5:20...vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy...
Židům 1:4...Velebnosti na výsostech. Tento Syn o tolik převyšuje anděly, vznešenějšího jména se mu dostalo....

Slova obsahující převyšuje: nepřevyšuje (1) převyšuje (4) převyšuješ (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |