Převracet

Hledám varianty 'převracet' [ převracíte (1) převrací (3) převracet (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 23:8...úplatek, neboť úplatek zaslepuje i vidoucípřevrací i slova poctivých. Neutiskuj přistěhovalce - vy...
Job 8:3...Bůh spravedlnost poruší? Copak Všemohoucí právo převrací? Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci...
Job 34:12...nebude jednat zle, Všemohoucí nemůže právo převracet. Kdo mu asi svěřil zem? Kdo mu předal celý...
Jeremiáš 23:36...Hospodina vydává každý svá vlastní slova. Takhle převracíte slova živého Boha, Hospodina zástupů, našeho...
Abakuk 1:4... Spravedlivý obklíčen je ničemy, a tak se právo převrací. "Jen se rozhlédněte po národech, užasněte a divte...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |