Převlečte

Hledám varianty 'převlečte' [ převlékl (3) převlečte (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 35:2...se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte sepřevlečte si šaty! Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-elu...
Genesis 41:14... Spěšně ho vytáhli z jámy, a když se oholilpřevlékl si šaty, přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl:...
2. Samuel 12:20...vstal ze země, a když se umyl, pomazal mastípřevlékl, šel se poklonit do Hospodinovy svatyně. Pak se...
2. Letopisů 35:22... aby nezničil!" Jošiáš mu ale neustoupilPřevlékl se a šel s ním bojovat. Neposlechl Boží slovo v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |