Převezme

Hledám varianty 'převezme' [ převzít (1) převzali (4) převzal (4) převezmete (1) převezme (2) převezli (4) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 23:30...postupně, dokud se nerozplodíš a nebudeš moci převzít zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého moře...
Exodus 36:3...nutkání přistoupit k práci a dát se do Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli...
Leviticus 20:24...se mi zhnusili. Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy, sám vám ji dám, abyste ji obsadili - zem...
Soudců 7:8...domů a ponechal si jen těch tři sta mužů. Ti převzali od zbytku vojska jejich zásoby a beraní rohy....
1. Samuel 5:8...izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak tam Truhlu Boha Izraele...
2. Královská 5:24... Když ale došli k návrší, Gehazi to od nich převzal a schoval to tam v jednom domě. S muži se rozloučil...
2. Královská 9:28...ale do Megida, kde zemřel. Jeho služebníci ho převezli do Jeruzaléma a pochovali ho k jeho otcům do jeho...
2. Královská 14:20...ale i tam za ním poslali vrahy, kteří ho zabiliPřevezli ho na koni a pochovali ho v Jeruzalémě, ve Městě...
2. Královská 19:14...král města Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do...
2. Královská 23:30...Megidu, jakmile se tam objevil. Jeho služebníci převezli jeho tělo na voze z Megida do Jeruzaléma, kde ho...
2. Letopisů 25:28...ale i tam za ním poslali vrahy, kteří ho zabiliPřevezli ho na koni a pochovali ho ve Městě Davidově k jeho...
Žalmy 109:8...život trvá jen krátce, jeho pověření jiný převezme! jeho děti zůstanou sirotky, jeho žena ...
Izaiáš 37:14...král města Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do...
Matouš 21:34...vinobraní, poslal k vinařům své služebníky, aby převzali její úrodu. Vinaři se těch služebníků chopili a...
Marek 12:2... poslal k vinařům služebníka, aby od nich převzal díl z úrody vinice. Ti se ho však chopili, ztloukli...
Skutky 7:45...ho udělal podle vzoru, který viděl. Tento stánek převzali naši otcové a s Jozuem jej vnesli na území pohanů,...

Slova obsahující převezme: převezme (2) převezmete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |