Převedli

Hledám varianty 'převedli' [ převést (1) převedli (1) převedl (3) převedete (1) převeď (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 32:24...jedenáct synů a přebrodil potok Jabok. Vzal jepřevedl je přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob...
Numeri 27:7...mezi bratry jejich otce; dědictví jejich otce převeď na . K synům Izraele pak promluv takto: Když někdo...
Numeri 27:8...promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl synapřevedete jeho dědictví na jeho dceru. Kdyby neměl ani...
2. Samuel 19:16...muži vyšli králi naproti do Gilgalu, aby ho převedli přes Jordán. Také Šimei, syn Gerův, Benjamínec z...
Žalmy 78:13... v Egyptě, na poli soanském. Rozdělil mořepřevedl je, vody postavil jako hromady. Oblakem svým je...
Ezechiel 48:14...země se nesmí prodat, směnit ani na nikoho převést, neboť je svatá Hospodinu. Zbývající díl, 5 000...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |