Přetěžkým

Hledám varianty 'přetěžkým' [ přetěžkým (1) přetěžkou (1) ]. Nalezeny 2 verše.
Numeri 11:33...vzplanul proti lidu hněvem a udeřil na lid přetěžkou ranou. To místo pak dostalo jméno Kibrot-hataava,...
Zachariáš 12:3...a stejně tak i Juda. V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny národy. Všichni, kdo se jej...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |