Přesvědčit

Hledám varianty 'přesvědčit' [ přesvědčte (2) přesvědčit (7) přesvědčím (1) přesvědčili (2) přesvědčil (3) přesvědčeni (5) přesvědčena (1) přesvědčen (7) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 42:34...však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste špehové, ale slušní lidé. Tehdy vám...
1. Samuel 19:15...Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili. Řekl jim: "Přineste ho ke mně třeba na lůžku,...
2. Královská 10:23... synem Rechabovým, a řekl Baalovým ctitelům: "Přesvědčte se, jestli mezi vámi nejsou nějací ctitelé...
Přísloví 12:15... vlastní skutek se k člověku navrátí. Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, si...
Marek 15:45...se ho, zda zemřel. Když se o tom od setníka přesvědčil, daroval tělo Josefovi. Ten nakoupil plátno,...
Lukáš 20:6...z lidí, všechen lid nás ukamenuje, protože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok." Nakonec mu řekli: "Nevíme,...
Lukáš 24:39...na ruce a nohy - jsem to ! Dotkněte se přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti; jak vidíte, ...
Skutky 16:10... ihned jsme se rozhodli vyrazit do Makedoniepřesvědčeni, že nás Bůh povolal, abychom jim kázali...
Skutky 17:4...Ježíš, kterého vám kážu!" Někteří z nich se dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi, stejně jako...
Skutky 19:26...blahobyt. Jak ale vidíte a slyšíte, onen Pavel přesvědčil a odvrátil veliké množství lidí nejen v Efesu,...
Skutky 21:14...pro jméno Pána Ježíše!" Protože se ale nedal přesvědčit, nechali jsme toho se slovy: "Děj se vůle Páně!"...
Skutky 24:8...zajali. Když provedeš výslech, sám se budeš moci přesvědčit o všem, z čeho jej žalujeme." Židé s tou řečí...
Skutky 26:28... králi Agrippo? Vím, že věříš." "Téměř jsi  přesvědčil, abych se stal křesťanem," odpověděl mu Agrippa....
Skutky 28:24...o Ježíši. Někteří se jeho slovy dali přesvědčit, ale jiní nevěřili. Když se nemohli shodnout a...
Římanům 4:21...se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit, a právě to...
Římanům 14:5...jiné, pro někoho je den jako den. Každý je přesvědčen o vlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu...
1. Korintským 7:37...vezmou, to přece není hřích. Kdo je však vnitřně přesvědčen a nic ho nenutí, ale sám se v srdci dobrovolně...
2. Korintským 2:3... z nichž bych se měl radovat. Jsem o vás všech přesvědčen, že radost je radostí vás všech. Psal jsem...
2. Korintským 5:14...vám. Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny, a tak zemřeli...
2. Korintským 8:22...jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech sami přesvědčili. Teď je však ještě mnohem horlivější, neboť k...
2. Korintským 9:13... ale také rozhojňuje vděčnost mnoha lidí BohuPřesvědčeni upřímností této vaší pomoci budou oslavovat...
2. Korintským 10:2...Nenuťte , prosím, abych vás, přijdu, musel přesvědčit, jak směle si mohu troufnout na ty, kdo si myslí...
2. Korintským 10:7... To si vidíte jen na špičku nosu? Kdo je přesvědčen, že patří Kristu, si uvědomí, že jako patří...
2. Korintským 11:6...jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit. Anebo jsem spáchal něco zlého, když jsem vám...
Galatským 5:10...Jsem si o vás v Pánu jist, že se nenecháte přesvědčit; ten, kdo se vás ale snaží zmást, neujde soudu,...
2. Tesalonickým 3:4...vás posílí a ochrání od zlého. Jsme o vás v Pánu přesvědčeni, že se řídíte našimi pokyny a budete tak činit...
2. Timoteus 1:5...Lois, tvá matka Euniké a kterou, jak jsem přesvědčen, máš i ty. Proto ti připomínám, abys v sobě...
Židům 11:11...svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomkapřesvědčena o věrnosti Toho, který dal zaslíbení. A tak z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |