Přesunula

Hledám varianty 'přesunula' [ přesunuli (1) přesunula (1) přesunul (5) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 12:8...oltář Hospodinu, jenž se mu ukázal. Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan...
Genesis 13:18...nadél i našíř, neboť tobě ji dám." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je v...
Genesis 26:22...se hádali, a tak ji nazval Sitna, NepřátelstvíPřesunul se tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu se...
Exodus 20:18...troubení rohu a dýmající horu, třásl se strachyPřesunuli se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a...
1. Samuel 13:23...syn Jonatan je měli. Filištínská hlídka se zatím přesunula k průsmyku Michmas. Jednoho dne řekl Saulův syn...
1. Samuel 14:23...Hospodin toho dne vysvobodil Izrael. Boj se pak přesunul do Bet-avenu. Izraelští muži byli toho dne ...
1. Samuel 23:25...hledání, ale Davidovi to bylo oznámeno, a tak se přesunul do skal na poušti Maon, kde zůstal. Když se to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |