Přestupují

Hledám varianty 'přestupují' [ přestupují (1) přestupujete (3) přestupuješ (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 14:41...Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu přestupujete Hospodinův rozkaz? Nemůžete uspět! Nevyrážejte...
2. Letopisů 24:20...se před lid a prohlásil: "Tak praví Bůh: Proč přestupujete Hospodinova přikázání? Neuspějete. Opustili...
Matouš 15:2...a farizeové z Jeruzaléma. "Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších?" říkali. "Vždyť si před jídlem...
Matouš 15:3...neumývají ruce!" "A proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání?" odpověděl jim Ježíš. "Bůh...
Jakub 2:11..." Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíšpřestupuješ Zákon. Proto mluvte a jednejte jako lidé, kteří...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |