Přestupky

Hledám varianty 'přestupky' [ přestupky (8) přestupek (4) ]. Nalezeno 11 veršù.
Numeri 18:1...tvým otcovským domem ponesete zodpovědnost za přestupky vůči svatyni. Za přestupky vůči vašemu kněžství...
Job 10:6...tvé roky lidský věk, že na mně hledáš nějaký přestupek a po mém hříchu pídíš se? Víš přece, že jsem...
Job 10:14...hlídal, zda nezhřeším, abys mi neodpustil žádné přestupky. Pokud jsem vinen, běda mi, nezvednu ale hlavu, i...
Job 14:17...na můj hřích nečíhal. Do měchu zapečetil bys  přestupky a moje viny přikryl bys. Jako se však hora na...
Job 31:33...dokořán. Copak jsem jako Adam skrýval své přestupky? Chtěl jsem svou vinu v srdci utajit? Měl jsem...
Žalmy 103:12...západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky. Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý...
Izaiáš 43:25... svými vinami! , sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích. Osvěž mi paměť, se...
Ezechiel 33:10... řekni domu Izraele - Mluvíte takto: ‚Naše přestupky a hříchy na nás doléhají a skomíráme kvůli nim....
Micheáš 6:7...řekách oleje? Mám dát svého prvorozeného za svůj přestupek, vlastního potomka za hřích duše své? Oznámil ti,...
Římanům 4:15... Zákon přináší hněv; vždyť kde není Zákon, není přestupek. Zaslíbení tedy vychází z víry, aby se řídilo...
Židům 2:2...zvěstovali andělé, bylo závazné, takže každý přestupek a každou neposlušnost stihl spravedlivý trest,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |