Přestrojil

Hledám varianty 'přestrojil' [ přestrojil (2) přestrojen (1) ]. Nalezeny 3 verše.
1. Samuel 28:8...mu jeho služebníci. Saul se pak v nocipřestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou...
1. Královská 22:30...král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvypřestrojení, ty ale zůstaň v královském rouchu." A tak se...
2. Letopisů 18:29...král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvypřestrojení, ty ale zůstaň ve svém rouchu." A tak se král...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |