Přestoupil

Hledám varianty 'přestoupil' [ přestoupit (2) přestoupili (1) přestoupil (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 22:18...dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha, a udělat cokoli,...
Numeri 24:13...dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův rozkaz a udělat o své vůli cokoli...
Deuteronomium 17:2... tvého Boha, spáchali tu špatnost, že by přestoupili jeho smlouvu a odešli sloužit a klanět se cizím...
Daniel 9:11...skrze své služebníky proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj Zákon a odvrátil se, aby neslyšeli tvůj...

Slova obsahující přestoupil: nepřestoupil (1) přestoupil (1) přestoupili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |