Přestože

Hledám varianty 'přestože' [ přestože ]. Nalezeno 12 veršù.
Růt 2:13...jsi a mluvil jsi ke své služebnici přívětivěpřestože ani nepatřím k tvým služebným." Když pak přišel...
Ezdráš 3:3...Mojžíše. Obnovili oltář na původních základechPřestože měli obavy z okolních národů, přinesli na něm...
Izaiáš 53:7...uvalil na něj provinění nás všech. Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako...
Daniel 5:22...ty, jeho syn Belšasar, ses v srdci nepokořilpřestože jsi to všechno věděl. Naopak ses pozvedl proti...
Daniel 9:25... Jeruzalém bude obnoven i s náměstím a příkopempřestože časy budou zlé. dvaašedesát týdnů uplyne,...
Jonáš 3:10...se odvrátili od svých zlých cest, slitoval sepřestože řekl, že s nimi naloží zle, upustil od toho a...
Marek 16:4...ale vzhlédly, spatřily, že kámen je odvalen (přestože byl velmi veliký). Vešly do hrobu, a když vpravo...
Jan 21:11...a vytáhl na břeh plnou síť - 153 velkých ryb! A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla. "Pojďte snídat...
Římanům 1:32... nespolehliví, bezcitní a nemilosrdníPřestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto...
Židům 6:9...prokletí - nakonec ji čeká spálení. Milovanípřestože takto mluvíme, jsme si o vás jisti něčím lepším -...
Židům 11:4...za spravedlivého (neboť Bůh přijal jeho dary), a přestože zemřel, díky dosud mluví. Vírou byl Enoch odsud...
Židům 11:8... aby šel na místo, jež měl dědičně získatPřestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu. Vírou se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |