Přestěhovali

Hledám varianty 'přestěhovali' [ přestěhovat (1) přestěhovali (2) přestěhovala (1) přestěhoval (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Samuel 5:8...město Gat, a tak tam Truhlu Boha Izraele přestěhovali. Jakmile ji tam ale přestěhovali, ruka...
1. Samuel 5:9...Boha Izraele přestěhovali. Jakmile ji tam ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou...
1. Královská 9:24...pracovní sílu. Jakmile se faraonova dcera přestěhovala z Města Davidova do paláce, který pro ni...
1. Letopisů 8:7...do Manachatu: Naaman, Achiáš a Gera, který je přestěhoval a který zplodil Uzu a Achichuda. Poté, co...
1. Letopisů 13:12...David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!" řekl si. Proto nevzal Truhlu k sobě do...
2. Letopisů 8:11...měl 250 správců, kteří dohlíželi na lidPřestěhoval také faraonovu dceru z Města Davidova do paláce...
Skutky 7:4...Cháranu. Když pak jeho otec zemřel, Bůh ho odtud přestěhoval do země, v níž teď bydlíte. Nedal mu v za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |