Přepadne

Hledám varianty 'přepadne' [ přepadnou (3) přepadne (7) přepadly (2) přepadlo (1) přepadli (5) přepadla (3) přepadl (5) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 14:15... Abram a jeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a pronásledovali je k Chobě (jež leží na sever...
Exodus 15:16...Kanaánu se potácí! Hrůza a strach je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než...
Deuteronomium 25:18...Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž se bál Bohapřepadl na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán, a pobil...
Jozue 10:9..." Jozue táhl z Gilgalu celou noc a pak je náhle přepadl. Hospodin je před Izraelem rozprášil a způsobil jim...
Soudců 6:3...Midiánci a Amalekovci s východními národypřepadli jej. Tábořili v zemi a pustošili úrodu ke Gaze;...
Soudců 9:44...vchod do městské brány, zbývající dva oddíly přepadly všechny, kdo byli v polích, a pobily je. Abimelech...
1. Samuel 13:12... řekl jsem si: Filištíni teď v Gilgalu přepadnou, a jsem si ještě nenaklonil Hospodina. Proto...
2. Samuel 15:14...nenechal. Pojďme rychle, jinak nás brzy přepadne, udělá nám to nejhorší a město vybije mečem."...
2. Samuel 22:19...nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem bylPřepadli v den bídy, Hospodin však podpíral,...
2. Královská 15:16...králů. Menachem tenkrát vytáhl z Tirsypřepadl Tipsach, a když mu odmítli otevřít, vybil celé to...
Job 1:15...a vedle se pásly oslice," řekl, "když vtom nás přepadli Sabejci, zvířata ukradli a mládence pobili mečem....
Job 4:14...rozrušen, když lidi zmáhá těžký sen. Strach  přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí děs mnou...
Job 30:26...čekal dobro, přišlo zlo, namísto světla temno přepadlo. nitro bouří, nedá se utišit, dostihly dny...
Žalmy 14:5...- proč by k Hospodinu volali?! Jednou je ale přepadne zděšení - Bůh je s pokolením poctivých! Vy...
Žalmy 18:19...nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem bylPřepadli v den bídy, Hospodin však podpíral,...
Žalmy 53:6...- pročpak by k Bohu volali?! Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli předtím strach neznali. Kosti těch...
Žalmy 55:16...domu chodili v zástupech! Kéž by je smrt náhle přepadla, aby se zaživa zřítili do pekla - domy i srdce...
Žalmy 116:3... Provazy smrti obklopily, hrůzy hrobu  přepadly, úzkost a trápení přemohly! Tehdy jsem vzýval...
Přísloví 1:26...neštěstí nyní zasměji se i hrůze, jež vás přepadne. Bavit se budu, jako bouře zachvátí vás hrůza,...
Přísloví 6:11...tulák bída navštíví , jako loupežník nouze přepadne! Ničemný člověk, hanebník jinak než křivě nemluví...
Přísloví 24:34...najednou jak tulák navštíví nouze, bída  přepadne jako loupežník! Zde jsou další Šalomounova...
Jeremiáš 49:9...na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrkyPřepadnou-li v noci zloději, vezmou jen to, co budou...
Pláč 3:11... jako medvěd, jako lev ve skrýši. Na cestě přepadl , rozsápal a zahubil. Napjal svůj luk, přiložil...
Abdiáš 1:5... i odtamtud bych srazil, praví HospodinPřepadnou-li v noci lupiči, vezmou jen to, co budou...
Jonáš 1:12... "tím ho utišíte. Vím, že vás ta veliká bouře přepadla kvůli mně." Lodníci se pokoušeli veslovat zpátky k...
Marek 6:26...teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele." Krále přepadla úzkost, ale kvůli svým přísahám a svým hostům ...

Slova obsahující přepadne: přepadne (7) přepadnem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |