Přepásal

Hledám varianty 'přepásal' [ přepásal ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 37:34...Jákob v zoufalství roztrhl svůj plášťpřepásal se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho...
Leviticus 8:7...s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknicipřepásal ho šerpou, oblékl mu plášť, na něj umístil efod,...
Leviticus 8:13...přistoupit Áronovy syny, oblékl jim suknicepřepásal je šerpou a uvázal jim pokrývky hlavy, jak...
Žalmy 93:1...oblék se v majestát, oblék se Hospodin, silou se přepásal! Pevně je postaven svět, aby se neotřásl, tvůj...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |