Přenocovali

Hledám varianty 'přenocovali' [ přenocujme (1) přenocujete (1) přenocujeme (2) přenocovat (2) přenocovali (4) přenocoval (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 19:2...se do domu svého služebníka! Umyjete si nohypřenocujete, a ráno vstanete, vydáte se znovu na cestu."...
Jozue 3:1... Došli k Jordánu, a než jej překročilipřenocovali tam. Ke konci těch tří dnů prošli táborem...
Jozue 6:11...jednou kolem dokola. Pak odešli do tábora a tam přenocovali. Jozue pak vstal časně ráno a kněží vynesli...
Soudců 18:2... do Efraimských hor, k Míkovu domu, a tak tam přenocovali. Když k tomu domu přišli blíž, poznali po hlase...
Soudců 19:11... prosím, odbočme do toho jebusejského městapřenocujme tam." Jeho pán mu odpověděl: "Nepůjdeme do...
Soudců 19:15... slunce zapadalo, a tak odbočili, aby tam přenocovali. Když levita vešel do Gibeje, posadil se na...
Soudců 20:4...ženy, odpověděl: "Přišel jsem se svou družkou přenocovat do benjamínské Gibeje. Gibejští měšťané ale...
1. Královská 19:9...nocí k Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyněpřenocoval. Vtom dostal slovo Hospodinovo: "Co tu chceš,...
Nehemiáš 13:20...museli obchodníci a prodavači veškerého zboží přenocovat venku před Jeruzalémem. jsem je ale varoval....
Izaiáš 10:29...zřídili si skladiště. Prošli průsmykem: "Přenocujeme v Gebě!" Ráma se vyděsila, Gibea Saulova se...
Matouš 21:17...je opustil a odešel z města do Betanie, kde přenocoval. Za svítání cestou zpět do města dostal hlad...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |