Přemlouvali

Hledám varianty 'přemlouvali' [ přemlouvat (2) přemlouvali (2) přemlouvala (1) přemlouval (5) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 34:4...si ji a mluvil s laskavě. Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za...
Genesis 39:10...hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k lehl a pobyl s ,...
Růt 1:18... že se Rút pevně rozhodla jít s , přestala ji přemlouvat. A tak šly obě spolu, došly k Betlému. Když...
2. Samuel 2:21..." odpověděl Asael. "Uhni napravo nebo nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se jednoho z mých mládenců a...
2. Samuel 13:11... aby se najedl, zmocnil se a začal ji přemlouvat: "Pojď, lehni si se mnou, sestřičko." "Bratře,...
1. Královská 21:2...vinicí jistého Nábota Jizreelského. Achab Nábota přemlouval: "Dej mi tu svou vinici. Udělám si z ...
2. Královská 5:16...tváří stojím, nic si nevezmu!" A i když ho Náman přemlouval, si něco vezme, odmítl. "Když jinak nedáš,...
2. Královská 5:23...slavnostní šaty." "Ale jistě!" odpověděl Námanpřemlouval ho: "Vezmi si prosím dva talenty." Zavázal tedy...
Lukáš 24:29...níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni ho však přemlouvali: "Zůstaň s námi, se připozdívá; chýlí se ...
Skutky 18:20...oba tam; sám šel do synagogy a hovořil se ŽidyPřemlouvali ho, aby ještě nějaký čas zůstal, ale on...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |