Přemítá

Hledám varianty 'přemítá' [ přemítejte (1) přemítej (1) přemítat (1) přemítám (3) přemítá (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 1:8...tohoto Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co...
Žalmy 4:5...volání! Ve svém rozčilení nehřešte, na lůžku přemítejte a zmlkněte. séla Spravedlivé oběti přineste, s...
Žalmy 27:8...volám, smiluj se nade mnou, vyslyš . O tobě přemítá srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář...
Žalmy 77:7... Na své písně vzpomínám po nocích, v srdci přemítám a v duchu zpytuji: Copak nadobro zavrhl...
Žalmy 77:13...dávné zázraky! O všem, co vykonals, přemýšlímpřemítám o tom, cos učinil. Tvá cesta, Bože, je cestou...
Žalmy 119:15...jako z největšího bohatství. O tvých pravidlech přemítám, abych na tvoje stezky dbal. Tvé zákony jsou mi...
Přísloví 16:9...než ohromné zisky s bezprávím. Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin....
Izaiáš 33:18...tu zemi, jež prostírá se do dáli. Pak budeš přemítat nad přežitými hrůzami: "Kde je sepisovatel, kde...

Slova obsahující přemítá: přemítá (2) přemítám (3) přemítání (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |