Překrucovat

Hledám varianty 'překrucovat' [ překrucují (2) překrucuje (1) překrucovat (1) překrucovali (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Samuel 8:3...svého otce. Šlo jim o zisk, brali úplatkypřekrucovali právo. Všichni stařešinové Izraele se tehdy...
Žalmy 56:6... co by mi udělal smrtelník! Každý den slova překrucují, přemýšlejí stále, jak mi uškodit. Číhají tajně,...
Pláč 3:35...zajatci v zemi pod nohama drceni, když se překrucuje právo lidí přímo před Nejvyšším, když se křivdí...
Skutky 20:30... I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Proto...
2. Petr 3:16...tak je nevědomí a nestálí lidé k vlastní záhubě překrucují stejně jako ostatní Písma.) Vy, milovaní, to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |