Překonám

Hledám varianty 'překonám' [ překonat (1) překonám (2) překonala (1) překonal (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 49:26...prsou jakož i lůna! Požehnání tvého otce překonala požehnání mých rodičů k vrcholům věčných...
2. Samuel 22:30...tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví...
1. Královská 10:7...neřekli ani polovinu! Moudrostí a dobrotou jsi překonal pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům,...
2. Letopisů 9:6...mi o tvé veliké moudrosti neřekli ani polovinuPřekonal jsi pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům,...
Žalmy 8:3...sílu dokázal, mstivého protivníka abys překonal! Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a...
Žalmy 18:30...tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví...
Koloským 1:11...mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí děkovali Otci, který vám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |