Překladu

Hledám varianty 'překladu' [ překladu (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Marek 15:22...Ježíše přivedli na místo zvané Golgota (cožpřekladu znamená Lebka). Podávali mu víno s myrhou, ale on...
Marek 15:34...vykřikl: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?" cožpřekladu znamená: "Bože můj, Bože můj, proč jsi ...
Jan 1:41...Šimona. Řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" (což jepřekladu Kristus) a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj...
Skutky 4:36... který od apoštolů dostal jméno Barnabáš (cožpřekladu znamená Syn potěšení), levita původem z Kypru,...
Skutky 9:36...pak žila jedna učednice jménem Tabita (což jepřekladu Dorkas), která oplývala dobrými skutky a almužnami...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |