Překládá

Hledám varianty 'překládá' [ překládá (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
Matouš 1:23...a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh je s námi. Když se Josef probudil, zachoval...
Marek 5:41...dívku za ruku a řekl : "Talitha kum," což se překládá: "Děvčátko, říkám ti, vstávej." Ta dívka hned...
Jan 1:38...zeptal se jich. Řekli mu: "Rabbi" (což se překládá: Učiteli), "kde bydlíš?" "Pojďte se podívat,"...
Jan 1:42... syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfa" (což se překládá Petr). Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do...
Jan 9:7...mu řekl: "Jdi se umýt do rybníka Siloe" (což se překládá Poslaný). Odešel tedy a umyl se, a když přišel,...
Skutky 13:8... Onen Elymas (neboli čaroděj, jak se jeho jméno překládá) jim však odporoval a snažil se prokonzulovi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |