Překazí

Hledám varianty 'překazí' [ překazím (1) překazil (1) překazí (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Přísloví 22:12... Hospodin střeží vědění, úmysly podvodníků ale překazí. "Venku je lev!" říká lenoch. "Na ulici přijdu o...
Izaiáš 19:3...Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se radit s modlami a nebožtíky, s věštci a...
1. Tesalonickým 2:18...- Pavel více než jednou - ale satan nám to překazil. Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby...

Slova obsahující překazí: nepřekazí (1) překazí (1) překazím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |