Přejmenoval

Hledám varianty 'přejmenoval' [ přejmenovali (2) přejmenoval (6) ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 13:16...zem. Nunova syna jménem Hošea, Spása, Mojžíš přejmenoval na Jozue, Hospodin je spása. Když je Mojžíš...
Numeri 32:38...změněna) a také Sibmu. Města, která vystavělipřejmenovali. Synové Machira, syna Manasesova, šli do...
Jozue 19:47...se v něm. Na počest svého praotce Dana pak Lešem přejmenovali na Dan. To je dědictví pokolení Dan pro jejich...
2. Královská 14:7...Edomců v Solném údolí. V oné bitvě dobyl Selupřejmenoval ji na Jokteel a tak se jmenuje dodnes. Amaciáš...
2. Královská 23:34...jmenoval králem Jošiášova syna Eliakima, kterého přejmenoval na Joakima. Joachaze nechal odvléci do Egypta,...
2. Královská 24:17...jmenoval králem jeho strýce Mataniáše, kterého přejmenoval na Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v...
2. Letopisů 36:4...a Jeruzalémem jeho bratra Eliakima, kterého přejmenoval na Joakima. Jeho bratra Joachaze dal Nekó...
Daniel 1:7... Mišael a Azariáš. Vrchní dvořan je ale přejmenoval - Danielovi dal jméno Baltazar, Chananiášovi...

Slova obsahující přejmenoval: přejmenoval (6) přejmenovali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |