Předvolají

Hledám varianty 'předvolají' [ předvolat (1) předvolán (1) předvolám (1) předvolal (1) předvolají (1) předvolá (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 40:13...tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat...
Genesis 40:20...hostinu. Tehdy před očima svých služebníků předvolal vrchního číšníka i vrchního pekaře. Vrchnímu...
Exodus 1:18...naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?" láteřil. "Necháváte chlapce...
Deuteronomium 25:8...povinnost!" Stařešinové města jej tedy předvolají a promluví s ním. Bude-li stát na svém a řekne:...
Job 9:16...o milost žadonit. I kdyby se dostavil, když ho předvolám, nevěřím, že by mi vůbec naslouchal. Rozdrtil by...
Job 9:19...Hle - je nejsilnější! Jít s ním na soud? Kdo ho předvolá? I kdybych byl nevinný, ústa odsoudí; i...
Jeremiáš 49:19... jehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si  předvolá? Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nuže...
Jeremiáš 50:44... jehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si  předvolá? Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nuže...
Skutky 24:2...obvinili před prokurátorem. Jakmile byl Pavel předvolán, Tertullus přednesl obžalobu: "Vznešený Felixi!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |