Předvést

Hledám varianty 'předvést' [ předvést (2) předvedu (1) předvedou (2) předvedl (4) předvedeni (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 34:12...jeho zemi! Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš před očima celého Izraele! Po smrti...
Ester 1:11...Vašti v královské koruně, aby lidu i velmožům předvedl její krásu. A že to byla krasavice! Když ale...
Žalmy 98:2...své svatosti vydobyl sobě vítězství. Hospodin předvedl svoje spasení, svou spravedlnost zjevil před všemi...
Ezechiel 12:11...ve městě. Řekni jim: jsem znamení pro vásPředvedl jsem, co se stane jim. Půjdou do vyhnanství, do...
Ezechiel 39:21...i všemi válečníky, praví Panovník HospodinPředvedu svou slávu mezi národy. Všechny národy uvidí, jak...
Daniel 1:18...uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni k němu, přivedl je vrchní dvořan před...
Skutky 12:4...vojáků. Po Velikonocích ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídán ve...
Skutky 12:6...k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy...
Skutky 25:6... Druhého dne zasedl k soudu a poručil,  předvedou Pavla. Jakmile se dostavil, obstoupili ho Židé,...
Skutky 25:17...dne zasedl k soudu a poručil, toho muže předvedou. Když ale vystoupili jeho žalobci, nevznesli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |