Předurčil

Hledám varianty 'předurčil' [ předurčila (1) předurčil (4) předurčeni (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Skutky 4:28...jsi pomazal, a provedli, co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se stát. Pohleď nyní na jejich výhrůžky,...
Skutky 13:48...a oslavovat Pánovo slovo a všichni, kdo byli předurčeni k věčnému životu, uvěřili. Pánovo slovo se pak...
Římanům 8:29...podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal...
Římanům 8:30...stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. A které předurčil, ty také povolal, a které povolal, ty také...
1. Korintským 2:7...Boží, o skryté moudrosti, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě a kterou nikdo z vůdců současného...
Efeským 1:5...a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho...
Efeským 1:11...se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své...

Slova obsahující předurčil: předurčil (4) předurčila (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |