Předstupovat

Hledám varianty 'předstupovat' [ předstupovat (4) předstupovalo (1) předstupovali (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 7:16...hanebnost.'" Časně ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los označil kmen Juda. Nechal tedy...
Jozue 7:17...po kmenech. Los označil kmen Juda. Nechal tedy předstupovat judské rody a označen byl rod Zerachův. Když...
1. Samuel 10:20...postavte před Hospodinem." Samuel pak nechal předstupovat všechny izraelské kmeny. Los označil kmen...
Daniel 5:8...v království!" Všichni královští mudrci tedy předstupovali, ale nedovedli králi ten nápis přečíst ani...
Matouš 26:60...mohli odsoudit k smrti. Nic ale nenašli, ačkoli předstupovalo mnoho falešných svědků. Nakonec předstoupili...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |