Představy

Hledám varianty 'představy' [ představy (3) představou (1) představách (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Deuteronomium 31:21...nesejde ze rtů). Již dnes přece znám jejich představy i skutky, ještě než je uvedu do země, kterou jsem...
Přísloví 18:11...jeho pevnou tvrzí, nepřekonatelnou zdí je v jeho představách. Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora...
Izaiáš 65:2...buřičů, kteří chodí cestou nedobrou za vlastní představou. Ten lid stále dráždí tváří v tvář, když...
Ezechiel 13:2... Řekni těm, kteří prorokují své vlastní představy: Slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Panovník...
Ezechiel 13:17...dcerám svého lidu, které prorokují své vlastní představy, a prorokuj proti nim. Řekni: Tak praví Panovník...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |