Představitelům

Hledám varianty 'představitelům' [ představitelům (3) představiteli (1) představitelé (6) představitele (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
Deuteronomium 1:15...mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a...
Deuteronomium 5:23...plála ohněm, přistoupili jste ke mně - všichni představitelé vašich kmenů a vaši stařešinové - a řekli...
Ezdráš 1:5...obětí pro dům Boha, který je v JeruzaléměPředstavitelé otcovských rodů Judy a Benjamína, stejně jako...
Ezdráš 2:68...k Hospodinovu domu v Jeruzalémě, někteří představitelé otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro...
Ezdráš 4:2... Bohu Izraele, přišli za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s návrhem: "Budeme stavět s...
Ezdráš 4:3...král Esar-chadon." Zerubábel, Jošua a ostatní představitelé izraelských otcovských rodů jim ale...
Ezdráš 4:9...a jejich druhové soudci, zmocněnci a další představitelé perských, uruckých, babylonských, súských (to...
Ezdráš 8:29...Jeruzalémě neodvážíte předním kněžím, levitůmpředstavitelům izraelských otcovských rodů do komor...
Ezdráš 10:16...však byli pro. Kněz Ezdráš vybral za každý rod představitele otcovských domů, každého jmenovitě, a prvního...
Ester 1:3...Peršany a Médy jakož i přítomné hodnostářepředstavitele provincií. Po dlouhých sto osmdesát dnů...
Ester 3:12... místodržícím každé jednotlivé provinciepředstavitelům jednoho každého národa. Do každé provincie...
Ester 8:9...napsalo jak Židům, tak satrapům, místodržícímpředstavitelům sto sedmadvaceti provincií od Indie po...
Ester 9:3...z nich padl na všechny národy. Také všichni představitelé provincií, satrapové, místodržící a královští...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |