Předsevzal

Hledám varianty 'předsevzal' [ předsevzali (1) předsevzal (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 11:6...díla. Nic jim nezabrání vykonat, cokoli si předsevzali. Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby...
2. Letopisů 31:21...před Hospodinem, svým Bohem. Ve všem, co si předsevzal, šlo o Boží chrám nebo o Zákon a přikázání...
Efeským 1:9...laskavosti nám dal poznat tajemství své vůlepředsevzal si, že se naplní čas, uskuteční svůj plán a...

Slova obsahující předsevzal: předsevzal (2) předsevzali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |