Předsíni

Hledám varianty 'předsíni' [ předsíní (3) předsíni (4) předsíně (6) předsíň (3) ]. Nalezeno 16 veršù.
1. Královská 6:3...chrámovou lodí stála přes celou šířku chrámu předsíň. Byla 20 loktů široká a vystupovala před chrám na...
1. Královská 7:6...loktů dlouhou a 30 loktů širokou. Před byla předsíň a před sloupy s římsou. Dále postavil Trůnní sál...
1. Královská 7:12...jako vnitřní nádvoří Hospodinova chrámu s jeho předsíní. Král Šalomoun poslal pro Churama z Týru...
1. Královská 7:19...hlavicí. Hlavice na vrcholu sloupů stojícíchpředsíni měly tvar lilií o rozměru čtyř loktů. Na hlavicích...
1. Královská 7:21...dohromady dvě stě. Sloupy postavil v chrámové předsíni. Jeden sloup vztyčil vpravo a druhý vlevo a...
1. Letopisů 28:11...David předal svému synu Šalomounovi předlohu předsíně, jednotlivých budov, pokladnic, střešních komor a...
2. Letopisů 8:12...oltáři, který postavil před chrámovou předsíní, přinášel Šalomoun Hospodinu zápalné oběti, jak to...
2. Letopisů 15:8... Obnovil také Hospodinův oltář stojící naproti předsíni Hospodinova chrámu. Poté shromáždil celého Judu a...
2. Letopisů 29:7...a obrátili se k němu zády. Potom zavřeli dveře předsíně, pozhášeli lampy a nezažehli kadidlo a...
2. Letopisů 29:17...měsíce. Osmého dne téhož měsíce postoupili do předsíně Hospodinova chrámu. Dalších osm dní posvěcovali...
Ezechiel 8:16... a hle - u vchodu do Hospodinova chrámu, mezi předsíní a oltářem, bylo asi pětadvacet mužů. Zády k...
Ezechiel 40:48... Před chrámem stál oltář. Nato přivedlpředsíni chrámu a změřil její pilíře po jedné i druhé...
Ezechiel 40:49...a její zárubně po jedné i druhé straně 3 loktePředsíň měla šířku 20 loktů, hloubku 12 loktů a stoupalo se...
Ezechiel 41:15...byla 100 loktů široká. Vnitřek chrámové lodipředsíně vedoucí do nádvoří stejně jako prahy, zužující se...
Ezechiel 41:25... takové jako na stěnách. Na vnějším průčelí předsíně byla dřevěná římsa. Na bočních stěnách předsíně...
Ezechiel 41:26...předsíně byla dřevěná římsa. Na bočních stěnách předsíně byla zužující se okna s palmami po jedné i druhé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |